Privacyverklaring

Dit is de website van Opvangtijd.nl
Opvangtijd.nl is een handelsnaam van RvD Webdevelopment.
Knoop 28
6641 RE Beuningen

Algemene Verordening Gegevensverwerking

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website opvangtijd.nl en diensten die Opvangtijd.nl aanbiedt. Opvangtijd.nl behandelt jouw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Opvangtijd.nl kan je persoonsgegevens verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Opvangtijd.nl en omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Opvangtijd.nl verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stem je in met de verwerking hiervan.
Opvangtijd.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (inclusief factureringsadres)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
en eventueel
 • Naam vraagouder
 • Naam kind van vraagouder
 • E-mailadres van vraagouder

Opvangtijd.nl verwerkt geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij specifiek genoemd in deze privacyverklaring of indien Opvangtijd.nl daartoe verplicht is op grond van geldende wettelijke verplichtingen.

Waarom Opvangtijd.nl gegevens nodig heeft

Opvangtijd.nl verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch niet bereikt kan worden. Daarnaast kan Opvangtijd.nl je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht (of in het kader van promotieactiviteiten).

Hoe lang Opvangtijd.nl gegevens bewaart

Persoonsgegevens worden door Opvangtijd.nl niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Opvangtijd.nl hanteert voor de standaard persoonsgegevens het fiscale bewaartermijn van 7 jaar. E-mailberichten die Opvangtijd.nl ontvangt en heeft verzonden worden automatisch na 999 dagen verwijderd. Je gegevens zullen maximaal één jaar worden bewaard indien er geen overeenkomst met jou tot stand komt.

Andere informatie die Opvangtijd.nl kan verzamelen

Voor zover jouw identiteit hiermee niet achterhaalt kan worden, kan Opvangtijd.nl andere informatie (zoals hierboven gedefinieerd) verzamelen, zoals:
 • Browser en apparaat gegevens, zoals o.a. scherm resolutie
 • Data van gebruik van mobiele app
 • Serverlogboekbestanden
 • Informatie over geografische locatie
 • Demografische en andere niet-persoonlijk identificeerbare informatie
 • Informatie over hoe je gebruik maakt van deze website

Delen met anderen

Opvangtijd.nl deelt jouw persoonsgegevens met businesspartners en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Ook in enkele andere gevallen verstrekt Opvangtijd.nl jouw persoonsgegevens aan derden, maar dit doet Opvangtijd.nl alléén met jouw nadrukkelijke toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen naar info@opvangtijd.nl. Opvangtijd.nl zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging van persoonsgegevens

Opvangtijd.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gebruikte software is up-to-date en er wordt gebruik gemaakt van goede beveiliging (anti-virus, firewall, antimalware). De website van Opvangtijd.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te zorgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Opvangtijd.nl op.

Datalekken

Opvangtijd.nl verbindt zich er toe alle (pogingen tot) onrechtmatige of anderszins ongeautoriseerde verwerkingen of toegangen tot persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens te melden. Opvangtijd.nl meldt dit jou onmiddellijk, ten laatste 24 uur na het vaststellen van het incident. Daarnaast zal Opvangtijd.nl alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) schending van de beveiligingsmaatregelen te voorkomen of te beperken.

Hyperlinks

Op de website van Opvangtijd.nl zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Opvangtijd.nl is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.
Opvangtijd.nl als verwerker

Opvangtijd.nl verwerkt onder andere persoonsgegevens voor en in opdracht van de opdrachtgever (verwerkingsverantwoordelijke) om uitvoering te geven aan een overeengekomen dienstverlening. Opvangtijd.nl zal de persoonsgegevens slechts inzien en/of verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en zal alle redelijke instructies van de opdrachtgever opvolgen. Opvangtijd.nl mag persoonsgegevens niet aan anderen dan de opdrachtgever verstrekken, tenzij op grond van een wettelijke verplichting of ten behoeve van de overeenkomst met de opdrachtgever. Bij het beëindigen van de dienstverleningsovereenkomst tussen Opvangtijd.nl en opdrachtgever zal Opvangtijd.nl alle persoonsgegevens overdragen aan de opdrachtgever.

Subverwerker

Opvangtijd.nl kan de uitvoering van de verwerking geheel of ten dele uitbesteden aan een subverwerker. De door Opvangtijd.nl ingeschakelde Subverwerker is niet gerechtigd een Subverwerker in te schakelen of de persoonsgegevens door te geven, te verstrekken of openbaren of deze persoonsgegevens voor eigen doeleinden te verwerken. Opvangtijd.nl blijft voor de opdrachtgever te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de verwerking.
Cookieregelement

Om je zo goed mogelijk te helpen, gebruiken de websites van Opvangtijd.nl cookies.
Via de website wordt gebruik gemaakt van cookies die door je browser worden opgeslagen op je computer. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Je kunt je browser zo instellen dat tijdens je bezoek aan de websites van Opvangtijd.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website.

Naam
Vervaldatum
SessionID
sessie

Google Analytics

Opvangtijd.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Opvangtijd.nl heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd en niet langer dan 14 maanden bewaard. Hierdoor worden geen persoonsgegevens opgeslagen en is geen toestemming (via een cookiebanner) nodig. Als je niet wil dat jouw website-activiteit beschikbaar is voor Google Analytics, dan kun je de Ghost Browser installeren.

Naam
Vervaldatum
_gid
sessie
_gat
sessie
_ga
14 maanden

Tracking cookies

Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. De websites van Opvangtijd.nl gebruiken geen tracking cookies.
Het is niet van belang voor de websites van Opvangtijd.nl, maar je webbrowser heeft geen verzoek verzonden voor niet bijhouden van je browseverkeer.

Naam
Vervaldatum
-
-

Social media cookies

Op de websites van Opvangtijd.nl zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen via sociale netwerken. Deze buttons zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie als je deze gebruikt. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet elke keer op het social media kanaal hoeft in te loggen als je iets wilt delen. Deze cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan de websites van Opvangtijd.nl bent ingelogd op social media en hiervoor toestemming geeft. Bekijk de privacyverklaring van de sociale netwerken om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen.

Cookies uitzetten

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of webbrowsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen. Cookies uitzetten: Google Chrome / Mozilla Firefox / Microsoft Edge / Opera.
Wijzigingen

Opvangtijd.nl behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg regelmatig deze privacyverklaring, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Deel deze website zodat andere gastouders ook het gemak van Opvangtijd.nl ervaren.

Volg Opvangtijd.nl op LinkedIn en Instagram.Maak binnen één minuut een gratis account aan en probeer Opvangtijd.nl de eerste 2 maanden kosteloos.


PROBEER
2 maanden gratis
Wachtwoord vergeten

Het e-mailadres waarmee je inlogt


Annuleren

Terug naar inloggen
Inloggen voor gastouders
Annuleren

Wachtwoord vergeten